Endüstriyel Doğalgaz Projesi

Doğalgaz tesisatı yapılmadan önce yetkili doğalgaz firmasının mühendisleri tarafından çizilen endüstriyel doğalgaz projesi, ilgili şehrin doğalgaz dağıtım firmasına sunulur. Doğalgaz dağıtım firmasının teknik sorumluları projeyi inceleyip onaylarlar. Onaylama işleminden sonra, sanayi doğalgaz tesisatı projeye uygun olarak yapılır.

endüstriyel doğalgaz projesi

Endüstriyel doğalgaz projesi, gaz kesmeli tadilat projelerinde, doğalgaz borusuna yapılacak müdahalelerde çizilmesi gerekir. Ayrıca kombi değişikliği gerekecek durumlarda projeye kombinin gücü ve markası da eklenir. Tadilat öncesi, yetkili bir doğalgaz firması ile anlaşır. Yapılacak değişiklikler belirlendikten sonra, firmanın mühendisleri yeni projeyi çizerler. Proje bulunulan ilin doğalgaz dağıtım firmasına teslim edilir. Doğalgaz dağıtım firmasının yetkili teknisyenleri projeyi inceleyip onaylarlar. Proje onaylandıktan sonra, gaz açma/kesme şefliğine bildirilir.

Tadilata başlanmadan bir gün önce gaz açma/kesme şefliğinden randevu alınır. Tadilat günü gelen yetkililer, gaz kesme işlemini anlaştığınız yetkili doğalgaz firmasının ustaları ile birlikte gerçekleştirirler. Gaz kesme dilekçesi imzalanıp teslim edilir. Gaz kesme işleminden sonra tadilata başlanır. Tadilat bittikten sonra yetkili doğal gaz firması, doğal gaz borularında sızdırmazlık testi yapar. Eğer sızdırmazlık testi olumsuz çıkarsa, doğalgaz borusu üstünde gerekli düzeltmeler yapılır. Sızdırmazlık testi olumlu sonuçlanırsa doğalgaz dağıtım firmasından, gaz açmak için randevu istenir.

Doğalgaz dağıtım firmasının mühendisleri ile yetkili doğalgaz firmasının teknisyenleri birlikte doğalgaz borusuda sızdırmazlık testi yaparlar. Tadilatın projeye uygunluğu da kontrol edilir. Eğer bir sorun çıkmazsa gaz açma işlemi gerçekleştirilerek belge imzalanır ve resmi olarak gaz açma işlemi tamamlanmış olur.

Bütün bu süreçte en iyi hizmeti alabilmek için Palgaz yetkili doğalgaz firmamızdan destek alabilirsiniz.