Kazan Dairesi Doğalgaz Tesisatı

Kazan dairesi doğalgaz tesisatı içinde kullanılacak olan kazan ve diğer yakma cihazlarının ilgili standartlarda imal ve tesis edilmiş olmaları gereklidir. Aynı zamanda imalatçı firmaların belirlemiş oldukları bakım ve onarım amacıyla brülörün yerinden çıkarılmasına veya yana alınmasına imkân sağlayacak, gerektiğinde kapısı olan alanlar mevcut olmalıdır. Ayrıca ısı üreticisinin yerleştirildiği bölgelerdeki duvar ve tavan aralıklarının ölçüleri, TS 3818’ e uygun olmak zorundadır.

Doğalgaz yakıtlı kazanlar eskilere göre daha ufak boyutlu olmalarından ötürü, kazan dairesi yerleşimleri daha rahat olmaktadır. Doğalgazın temiz bir yakıt olmasında ötürü kazan dairesi doğalgaz tesisatı daha temiz kalabilmektedir.

Kazan Dairesi Doğalgaz Tesisatı

Merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılacak doğalgaz borularının birleştirilmesi kaynak ile yapılmalıdır. Boru hattı üzerindeki ayar, kumanda ölçüm ve kontrol cihazlarının dişli bağlantıyla yapılması durumunda TS 61’e uygun olmalıdır.

Kazan daireleri doğalgazın en yoğun olarak kullanıldığı mekanlardır. Hem ortamda bulunan insanlara ihtiyacı olan taze havayı sağlamak, hem de yanma için gerekli olan taze havayı sağlamak adına, kazan dairelerinin çok iyi havalandırılmaları gerekmektedir.